tirsdag den 31. maj 2016

torsdag den 19. maj 2016

cBrain skal levere løsning til refusion af udbytteskat

cBrain har indgået aftale med SKAT omkring leverance af løsning til refusion af udbytteskat. 


Løsningen baseres på F2 sagsbehandling- og processtyring, og løsningen skal understøtte hele processen fra selvbetjening til kontrol og anvisning af udbetalinger.

cBrain har opnået en solid succes med F2-produktet i ministerierne, hvor ca. halvdelen af de ministerielle departementer i dag anvender F2.

Som led i selskabets vækstplan, og med afsæt i referencepositionen i departementerne, søger cBrain nu at udbrede F2 i styrelser og institutioner. Det underbygger cBrains vækstplan, at SKAT nu vælger F2 som grundlag for en løsning til refusion af udbytteskat.

Læs mere om F2 og de kunder, der allerede bruger F2 sagsbehandling og processtyring.

fredag den 13. maj 2016

cBrain skal levere ny digital platform til Farmakonomforeningen

cBrain har indgået aftale med Farmakonomforeningen om leverance af en ny digital platform. Leverancen baseres på cBrains F2 sagsbehandlingsløsning og cBrains M4 CRM og medlemssystem. 

Den nye digitale platform til Farmakonomforeningen skal bl.a. understøtte medlemsadministration, kursus, sagsbehandling samt selvbetjening for medlemmer.

Den nye digitale platform til Farmakonomforeningen svarer til de løsninger, som cBrain tidligere har leveret til bl.a. Djøf, Danmarks Lærerforening, Dansk Psykolog Forening, Dansk Socialrådgiverforening, Lægeforeningen og Gymnasieskolernes Lærerforening.

Ordren styrker cBrains position i den private sektor. Ikke mindst som leverandør til fagforeninger, hvor et antal organisationer nu har indført den integrerede F2 og M4-løsning.

Læs mere om F2 og M4cBrains hjemmeside

No More Big IT: Hvad kan Danmark lære af Storbritanniens cloud first-strategi?

cBrain inviterer til Morgenmad med Mening torsdag den 2. juni, hvor David Cotterill, tidligere Deputy Director, UK Cabinet Office deler erfaringer om den digitale transformation i UK og diskuterer danske perspektiver i lyset af den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi med cBrains strategidirektør Ejvind Jørgensen.Som Deputy Director, Technology Strategy, Cabinet Office UK, har David Cotterill været med til at udvikle og gennemføre den britiske digitale reform for at gøre op med de mange alt for store it-projekter.

I dag arbejder David med at omsætte tankegodset i praksis som direktør for Cloud Services hos cBrain.


  • Hvad kan vi lære af den digitale reform i Storbritannien?
  • Hvad kan overføres til en dansk kontekst?
  • Hvad kan det betyde for din praksis og dermed din organisations resultater?


Kom og deltag i en morgenfrisk diskussion. Vi byder på kaffe og nybagt morgenbrød i cBrains samtalekøkken på Dampfærgevej 30 i København kl. 9 - 11, torsdag den 2. juni 2016.

Tilmeld dig ved at sende en e-mail til jho@cbrain.com

Læs også Ejvind Jøgensens kommentar om Den Fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2016 og mere om Storbritanniens kamp mod Big IT

onsdag den 23. marts 2016

Digital procesunderstøttelse i vinderklasse

cBrain inviterer til Morgenmad med Mening den 7. april, hvor Statsforvaltningens administrations- og it-chef Rasmus Kruse fortæller om arbejdet med fagprocesser i F2 og de målbare resultater, der nominerede forvaltningens medbetjeningsløsning af borgere i ægteskabssager til Digitaliseringsprisen 2016.


Procesunderstøttelse i vinderklassen er ikke kun forbeholdt Statsforvaltningen. F2 er en standardløsning, der giver mulighed for at digitalisere og kvalitetssikre forskellige typer af arbejdsgange og fagprocesser. 

F2 "nomineret" for anden gang
Det var anden gang, F2 var nomineret til Digitaliseringsprisen. I 2011 vandt Transportministeriet samt Klima- og Energiministeriet prisen for deres implementering af F2.

Vi glæder os meget til, at Rasmus Kruse kommer og fortæller om arbejdet med at digitalisere arbejdsgange og fagprocesser, der når helt ud til borgerne. Vi byder på kaffe og nybagt morgenbrød i cBrains samtalekøkken på Dampfærgevej 30 i København kl. 9 - 11, torsdag den 7. april. Tilmeld dig ved at sende en e-mail til Marie på event@cbrain.com

Læs mere om Statsforvaltningens nye vej til digitalisering af komplekse fagsystemer i cView 01 2016 og den digitale revolution i Statsforvaltningen i cView 01 2015

I cView 01 2014 bragte vi en artikel om, hvordan digitalisering i ministerium skaber ny organisationsform baseret på implementeringen af F2 i det, der hed Klima- og Energiministeriet i 2011.

torsdag den 17. marts 2016

Tjeklistebaserede processer og digital sagsbehandling i Statsforvaltningen


Statsforvaltningen var nomineret til Digitaliseringsprisen 2016 for den med- og selvbetjeningsløsning, som er baseret på forvaltningens digitale produktionsplatform F2. Målet for administrations- og it-chef Rasmus Kruse er at være bedst til borgerservice.
It- og administrationschef Rasmus Kruse kom et skridt nærmere målet om at være bedst til borgerservice, da Statsforvaltningen i oktober 2015 tog en ny med- og selvbetjeningsløsning i brug. Med løsningen bliver de data, som borgere og andre parter selv leverer, integreret direkte i forvaltningens digitale sagsbehandling.

Statsforvaltningen tog den nye digitale produktionsløsning i brug ved årsskiftet 2014/2015 blandt andet med tjeklistebaseret procesunderstøttelse i ægteskabssager. Med- og selvbetjeningsløsningen er det næste skridt i forvaltningens digitaliseringsstrategi. Besparelserne er til at få øje på.

Markante besparelser
Ifølge Rasmus Kruse er effektiviseringer, som den digitale sagsbehandling fører til i ægteskabsårsager, den primære årsag til, at forvaltningen har reduceret omkostningerne på området med 50 procent og sænket gebyret for borgere i ægteskabssager fra 900 til 420 kroner. På samme måde er sagsbehandlingstiden i ukomplicerede sager om Konfirmationsbidrag reduceret med flere dage.

Det er den slags markante besparelse, som Rasmus Kruse og Statsforvaltingens medarbejdere skal levere for at dokumentere afkastet af investeringen i den digitale sagsbehandlinng. Statsforvaltningen har siden 2013 brugt mellem 20 og 25 millioner kroner på it-systemer mv. En skarp kontrast til tidens overskrifter om it-skandaler i 100 millioner kroners klassen.

”Vi har fået en løsning med en meget stor kompleksitet. Udfordringen i denne type løsninger ligger i ledelsen: Procesunderstøttelse baseret på tjeklister i stedet for traditionelle swimlane-diagrammer kræver, at man kender sin forretning og har overvejet både hvordan opgaver kan og skal løses,” siger Rasmus Kruse.

Hans egen placering i Statsforvaltningens ledelse gør det muligt at udnytte teknologien optimalt. På den måde er forvaltningen godt på vej til at realisere de økonomiske mål, som Folketinget stillede op med Finansloven i 2013.

Men samtidig øges serviceniveauet over for borgerne betragteligt, med den nye med- og selvbetjeningsløsning. Og det er den vej, som Ramus Kruse ønsker at statsforvaltningen skal fortsætte ud ad fordi målet for Statsforvaltningen ligesom alle andre offentlige serviceløsninger er den nødvendige borgerservice leveret til den laveste pris på det rigtige tidspunkt.

Kvalitetssikring og videndeling
Derfor er det også afgørende, at den tjeklistebaserede procesunderstøttelse er en hurtig og billig kvalitetssikring. De forvaltnings- og lovgivningsmæssige krav, der stilles til løsningen af en opgave, bliver en del af tjeklisten og dermed en del af opgaveløsningen i stedet for en ekstra kontrolopgave.

Den tjeklistebaserede procesunderstøttelse er også en ny og effektiv måde at sikre videndeling. Nye sagsbehandlere kan støtte sig til procesunderstøttelsen i tjeklisterne, som redigeres og udvikles efterhånden som viden i organisationen ændrer sig. Ligesom hele organisationens sagshistorik er tilgængelig i F2.

På spørgsmålet om de fremtidige udfordringer svarer Rasmus Kruse:

”Lige nu er forretningsstrategien digitalisering i Statsforvaltingen. Det er afgørende at lederne er gode til at tænke teknologien ind i deres processer,” siger han og fortsætter:
”Så skal vi holde fast i at starte i det små og så skalere i stedet for at ville løse alting på en gang.”


onsdag den 16. marts 2016

Er der en chief digital officer tilstede?

Lederskab i en digital tid er højt på dagsordenen i Musikhuset i Aarhus lige nu. Ledelsen ikke bare af, men med offentlig digitalisering kræver chief digital officers, som kan lede i disse interessante tider.Det mener Philipp S. Müller, der er chef for CSC' forretning i Central- og Østeuropa, men har en fortid som professor og thought leader i sigitaliseringsprocesser. I sin key note på Offentlig Digitalisering pegede han på behovet for at udvikle det nødvendige lederskab som en del af den digitale transformation.

Der er ifølge Philipp S.  Müller behov for:
* At forstå omfanget af den digitale transformation og begynde at udnytte den digitale logik til at skabe strategier.
* At skabe nye modeller for værdi og forretning.
* Udvikle og fremme lederskab, som kan fortsætter med at udvikle sig.

Han understreger, at forandringerne i den digitale transformation er så store, at vi har svært ved at forestille os det. Og netop derfor er lederskabet afgørende.